Ukrainian English

Festiwal "Inne Brzmienia - 2014"/ Lublin, Polska

09 липня 2014
Новини

Wschodni Express

dyskusje | spotkania | czytania | wystawy

Lublin

9–13 lipca 2014 r.

Spotkania literackie i artystyczne

11 lipca (piątek)

Przystanek 1: „Barykady na Krzyżu” – prezentacja książki otwierającej serię wydawniczą „Biblioteka Wschodniego Expressu” – wydanie poematu Jurka Gudzia.

15.00–16.00 – Wirydarz oo. Dominikanów

Uczestnicy: Andrij Saweneć (tłumacz), Mykola Sobolivskyi (ilustrator)

Jurko (Jurij) Gudź (1956–2002) – ukraiński poeta, prozaik, krytyk, tłumacz, artysta malarz, dziennikarz, zamordowany w Żytomierzu w niewyjaśnionych okolicznościach. Autor książek: Postscriptum do milczenia (Toronto: Beskyd 1990), Mały koncert dla samotnego kronopia (Kijów: Mołod’ 1991), Walka z chorym aniołem (Kijów: Hołos Hromadianyna 1997), Zaklęcia niewidzialnych skrzydeł (Tarnopol: Dżura 2001), Barykady na Krzyżu (Tarnopol: Dżura 2009). W roku 1994 dostał ІІІ Nagrodę Międzynarodowego konkursu poetyckiego w Triuggio (Włochy).

Barykady na Krzyżu to ostatni poemat Jurka Gudzia. Zrodzona w okresie stagnacji późnych lat dziewięćdziesiątych apokaliptyczna wizja starcia na barykadach w centrum ukraińskiej stolicy urzeczywistniła się w wydarzeniach kijowskiego Majdanu zimą 2013/2014 roku. Poemat podejmuje pytania, w jakim stopniu literatura potrafi odwracać, przewidzieć czy też wytwarzać rzeczywistość.

Spotkanie będzie połączone z promocją dwujęzycznego, ukraińsko-polskiego wydania poematu, w którym warstwa tekstowa jest skonfrontowana z cyklem grafik linorytowych Mykoly Sobolivskiego.

 

Przystanek 2: Twórca jako aktor społeczny: doświadczenie EuroMajdanu (panel dyskusyjny)
16.00–17.30 – Wirydarz oo. Dominikanów

Uczestnicy: Chrystyna Berdynskych, Łesia Chomenko, Andrij Lubka, Łarysa Wenediktowa

Moderator: Iza Chruślińska

Rola, którą odgrywa dziś w Ukrainie sztuka zaangażowana społecznie i politycznie; jej wymiary artystyczne i kulturowe; rola nowych mediów w służbie sztuki aktualnej, interwencje w przestrzeń publiczną jako doświadczenie zrodzone na EuroMajdanie, możliwe konsekwencje dla twórców, dziennikarzy i szerzej pojętej kultury młodych środowisk twórczych na Ukrainie – wszystkie te wątki będą poruszane w związku z unikalnym doświadczeniem Majdanu w Kijowie i innych miastach Ukrainy.

 

12 lipca (sobota)

Przystanek 3: „Twórczy Wschodni Express”. Maraton literacki

12.00–14.00 – Błonia pod zamkiem – scena pod namiotem (klub festiwalowy)

Uczestnicy: Ołeksandr Bojczenko, Wołodymyr Danyłenko, Tadeusz Karabowicz, Andrij Lubka, Ołeh Łyszeha, Daniel Odija, Natalka Śniadanko, Bohdan Zadura, Serhij Żadan

Biorący udział w cyklu paneli dyskusyjnych pisarze ukraińscy i polscy odczytają wybrane przez siebie utwory (wiersze, fragmenty prozy lub eseistyki). Wspólne czytanie odbędzie się w Klubie Festiwalowym na Błoniach przy Placu Zamkowym. Zostaną zaprezentowane m.in. najnowsze utwory, dotąd nie publikowane lub nie tłumaczone na język polski.

 

 

Przystanek 4: Centra, peryferia, regionalizm (panel dyskusyjny)

15.00–17.00 – Wirydarz oo. Dominikanów

Uczestnicy: Wołodymyr Danyłenko, Ołeh Łyszeha, Daniel Odija, Serhij Żadan

Moderator: Ołeksandr Bojczenko

Czy istnieją centra kulturowe w dzisiejszej Europie? Co znaczy dziś należeć do centrów czy peryferiów w kulturze, w literaturze ukraińskiej i polskiej? Czy jest ten podział wciąż aktualny
w posthierarchicznym świecie kultury współczesnej, czy może jednak jest uproszczeniem? Jakie są źródła i teleologia regionalizmów kulturowych? Z podobnymi pytaniami zmierzą się pisarze reprezentujące różne „małe Ojczyzny”.

 

13 lipca (niedziela)

Przystanek 5: Dziesięcioksiąg: finisaż wystawy ilustracji książkowej Art-Studio Agrafka

16.00–17.00 – Błonia pod zamkiem – scena pod namiotem (klub festiwalowy)

Uczestnicy: Romana Romanyszyn, Andrij Łesiw

 

Na koncie Art Studio Agrafka jest 14 wydanych książek artystycznych. Romana i Andrij
są laureatami m.in. Nagrody ХІІІ Narodowego Forum Wydawców we Lwowie (2006), Nagrody „Książka Roku” ХVІІІ Narodowego Forum Wydawców we Lwowie (2011), Odznaki Honorowej 23. Biennale Ilustracji w Bratysławie (2011), Odznaki „Sharjah Children’s Reading Festival” (2013, ZEA). Dwukrotnie zostali stypendystami programu Gaude Polonia Ministra Kultury RP (których pokłosiem są polsko-ukraiński wybór Wisławy Szymborskiej Może to wszystko dwukrotnie wydany przez Wydawnictwo BoSz oraz projekt książki Danuty Wawiłow Był Sobie Pewien Człowiek). Stworzone przez „Agrafkę” książki Rękawiczka i Rzepka trafiły do monachijskiego katalogu „Białe Kruki” IBBY w latach 2012 i 2013. Własna książka „Agrafki” Gwiazdy i ziarenka maku otrzymała Nagrodę Bologna Ragazzi Award, kategorii Opera Prima na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii (2014).

Na wystawie zostaną zaprezentowane wykonane przez Art Studio Agrafka ilustracje do 10 książek, a także same książki, uwielbiane przez dzieci i dorosłych nie tylko w Ukrainie, w zmaterializowanej postaci.

 

Przystanek 6: Ukraiński kod kulturowy (panel dyskusyjny)

17.30–18.30 – Wirydarz oo. Dominikanów

Uczestnicy: Tadeusz Karabowicz, Andrij Łesiw, Romana Romanyszyn, Natalka Śniadanko, Bohdan Zadura

Moderator: Andrij Saweneć

Jak dzisiejsza kultura i literatura ukraińska jest postrzegana dzisiaj w Polsce i szerzej –
w Europie, w świecie? Co stanowi o jej oryginalności, samoistności? Na ile jest europejska, na ile zaś „wschodnia”? Czy jednak etykietka „wschodniości” nie zagraża nowym orientalizmem? Czy otwartość na inne kultury koniecznie wiąże się z zagrożeniem kosmopolityzmu; na ile kultura ukraińska jest obecna w kontekstach światowych? Co oryginalnego może zaproponować światu? Wszystkie te pytania brzmią zbyt globalnie, mamy jednak nadzieję, że doświadczenia i refleksje uczestników dyskusji przybliżą odpowiedzi na nie.

 

Cały program: 

 

 

WSCHÓD KULTURY – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL

Lublin 8-13 lipca 2014

 

 

PROGRAM

 

 

WTOREK, 8 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2 – wystawa | Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

12.00-19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW  | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

14.00 – 15.30 – ORMIAŃSKA ARKA: Nowe głosy w ormiańskim filmie – cykl filmów dokumentalnych:

Kino wyobcowania. Filmy Mika Vatinyana |Klasztor OO. Dominikanów - Sala Unii Lubelskiej

„Niedźwiadek” - reż. Michaek Vatinyan, 10 min.

„Joanna  i głosy” - reż. Michaek Vatinyan, 67 min.

 

16.00 – 17.30 - ORMIAŃSKA ARKA: wykład i prezentacja „Nowa Sztuka Ormiańska – pejzaż horyzontalny” Tatev Saroyan |Klasztor OO. Dominikanów - Sala Unii Lubelskiej

 

14.00 – 16.00 – Kilogram Records – warsztaty dla dzieci | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

16.00 – 18.00 – Kilogram Records - master class | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

18.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

19.00 – 20.30 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Lekso Gremelaszwili (Gruzja) i Męski Zespół Wokalny „Kairos” (Polska) w programie „Pieśń Wieczności” | Bazylika OO. Dominikanów

 

20.30 – 22.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Elizabeth Harnik/Martin Brandlmayer/Mikołaj Trzaska - Kilogram Records | Strefa Improwizacji, Błonia pod Zamkiem

 

22.00 – 23.30 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Sound Island - Kilogram Records | Strefa Improwizacji, Błonia pod Zamkiem

 

22.00 – 23:35 - MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „Randka w ciemno” – reż Levan Koguashvili (2013 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

23.30 – 3.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Zjednoczenie Soundsystem & Earl Jacob (Tisztelet) | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

 

 

ŚRODA, 9 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2 – wystawa | Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

11.00 – 19.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

12.00-19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

14.00 – 15.30 – ORMIAŃSKA ARKA: Nowe głosy w ormiańskim filmie – cykl filmów dokumentalnych: Pomiędzy wczoraj a dzisiaj. Edgar Baghdasaryan o pamięci i pamiętaniu |Klasztor OO. Dominikanów - Sala Unii Lubelskiej

„Ziemia świętych rytuałów” - reż. Edgar Baghdasaryan (62 min.)

 

14.00 – 16.00 – Kilogram Records – warsztaty dla dzieci | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

16.00 – 18.00 – Kilogram Records - master class | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

18.30 – 20.00 – WSCHODNI EXPRESS - spotkanie z Olą i Mikołajem Trzaską z wytwórni Kilogram Records; prowadzenie Rafał Księżyk | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

20.00 – 21.30 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Wacław Zimpel/Mark Tokar/Paweł Szpura - Kilogram Records | Strefa Improwizacji, Błonia pod Zamkiem

 

21.30 – 23.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Shofar - Kilogram Records | Strefa Improwizacji, Błonia pod Zamkiem

 

22.00 – 23:45 – MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „W rozkwicie”  – reż. Nana Ekvtimishvili, Simon Groß (2013 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

23.30 – 1.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Pafnuty’s dream | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

 

CZWARTEK, 10 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2  – wystawa |Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

11.00 – 19.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

11.00 – 13.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 16.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Samoróbka – warsztaty z własnoręcznej budowy instrumentów muzycznych | MDK „Pod Akacją”

 

12.00-19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW  | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

13.00 – 14.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

14.00 – 16.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 16.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Kilogram Records – warsztaty dla dzieci | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

14.00 – 15.30 – ORMIAŃSKA ARKA: Nowe głosy w ormiańskim filmie – cykl filmów dokumentalnych: Kobiety w ormiańskim  kinie |Klasztor OO. Dominikanów - Sala Unii Lubelskiej

„Dialogues” - reż. Diana Kardumyan, 29 min.

„Ballet” - reż. Naira Muradyan, 17 min.

„The etude” - reż. Viktoria Poshotyan, 13 min.

„A whistles stop” - reż. Viktoria Poshotyan, 8 min.

„One way of love” - reż. Viktoria Poshotyan, 3 min.

 

15.00 – 16.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

16.00 – 18.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Kilogram Records - master class | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

18.00 – 19.30 – WSCHODNI EXPRESS: „Muzyka w czasach zarazy” – spotkanie z Konstantym Usenko;  prowadzenie Rafał Księżyk | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

18.00 – 19.30 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Opowieści z drogi (w poszukiwaniu szczęścia) Opowiada Grupa Studnia O. (Małgorzata Litwinowicz, Jarek Kaczmarek). Oprawa muzyczna Bart Pałyga. | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

19.30 – 21.00 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Opowieści z krainy Ewenków , Opowiada Grupa Studnia O. (Małgorzata Litwinowicz, Jarek Kaczmarek). Oprawa muzyczna Bart Pałyga.| Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

19.30 – 21.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Mikołaj Trzaska gra „Różę” - Kilogram Records | Rynek Starego Miasta

 

21.00 - 22.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Serebryanaya Svadba | Rynek Starego Miasta

 

22.30 - 0.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: The Tiger Lillies | Rynek Starego Miasta

 

22.00 – 23:30 – MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „13” - reż. Géla Babluani (2005 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

0.00 – 3.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Konstanty Usenko – set DJski | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

PIĄTEK, 11 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2 – wystawa | Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

11.00 – 19.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

11.00 – 13.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 16.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Samoróbka – warsztaty z własnoręcznej budowy instrumentów muzycznych | MDK „Pod Akacją”

 

12.00-19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW  | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

13.00 – 14.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

14.00 – 16.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00-15.30 – ORMIAŃSKA ARKA:  Nowe głosy w ormiańskim filmie – cykl filmów dokumentalnych: Wojna i Pokój: Historie niedopowiedziane |Klasztor OO. Dominikanów –  Klasztor OO. Dominikanów - Sala Unii Lubelskiej

„Krótkie wiadomości” - reż. Vardan Danielyan, 12 min.

„Opowieść o ludziach w czasie wojny i pokoju” - reż. Vardan Hovhannisyan, 90 min.

 

15.00 – 16.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

15.00 – 16.00 – WSCHODNI EXPRESS: Barykady na Krzyżu | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

16.00 – 17.30 – WSCHODNI EXPRESS: Twórca jako aktor społeczny - doświadczenia Euromajdanu | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

17.00 – 18.00 - ORMIAŃSKA ARKA: Performance 22 LATA PÓŹNIEJ - Waldemar Tatarczuk/Narek Avetisjan | Centrum Kultury w Lublinie - Oratorium

 

18.00 – EASTREET VOL.2  - wernisaż | Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

19.00 - EASTREET VOL.2 - spotkanie z autorami i kuratorami | Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

18.00 – 19.30 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Waleczny Nazar i inne bajki ormiańskie, Opowiada Grupa Studnia O. (Małgorzata Litwinowicz, Jarek Kaczmarek). Oprawa muzyczna Robert Lipka | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

19.30 – 21.00 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Tradycyjne pieśni lirników z Wołynia, Podola i Karpat. Śpiewa i opowiada pochodzący z Kowla na Wołyniu Andrij Liaszuk | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

18.30 – 19.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Iriao | Rynek Starego Miasta

 

19.30 – 20.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Shy Albatross | Plac Zamkowy

 

20.30 – 22.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Big Lao Che Band | Plac Zamkowy

 

22.30 – 0.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  St. Petersburg Ska Jazz Review | Plac Zamkowy

 

22.00 – 23:30 – MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „Mandarynki” – reż. Zaza Urushadze (2013 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

0.00 – 2.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Soft Eject | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

SOBOTA, 12 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2  – wystawa | Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

11.00 – 19.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

11.00 – 13.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

11.00 – 16.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Samoróbka – warsztaty z własnoręcznej budowy instrumentów muzycznych | MDK „Pod Akacją”

 

12.00-19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW  | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00 – 14.00 – WSCHODNI EXPRESS: Twórczy WSCHODNI EXPRESS - mini maraton literacki | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.30 – 13.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

13.00 – 14.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

14.00 – 16.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

15.00 – 16.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

15.00 – 17.00 – WSCHODNI EXPRESS: Centra, peryferia, regionalizmy | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

18.00 – 19.30 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Stan rzeczy – zbiór ormiańskich opowieści rodzinnych. Opowiada i śpiewa Vergine Gulbenkian | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

19.30 – 22.00 – OPOWIEŚCI WSCHODNIEJ TREŚCI: Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan - opowieści tkane jak dywan. Opowiadają, grają i śpiewają Katarzyna Jackowska i Iwona Sojka | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

18.30 – 20.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Serhij Żadan i Sobaki w kosmosie | Rynek Starego Miasta

 

20.00 – 21.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Yat-Kha  | Plac Zamkowy

 

21.30 – 23.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Kruzenshtern i Parohod | Plac Zamkowy

 

23.00 – 1.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Asian Dub Foundation | Plac Zamkowy

 

22.00 – 23:20 – MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „F5” – reż. Alexandre Koridze (2012 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

1.00 – 4.00 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL:  Papa Bo Selektah – Błonia pod zamkiem | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

 

NIEDZIELA, 13 LIPCA 2014

 

11.00 – 19.00 – EASTREET VOL.2 | Plac po Farze, Warsztaty Kultury - Sala Widowiskowa

 

11.00 – 19.00 – ORMIAŃSKA ARKA: Simulacrum. 33 Faces - wernisaż wystawy malarstwa Nareka Avetisiana | Galeria Gardzienice

 

11.00 – 13.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

11.00 – 12.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

11.00 – 12.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

11.00 – 16.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Samoróbka – warsztaty z własnoręcznej budowy instrumentów muzycznych | MDK „Pod Akacją”

 

12.00 – 19.00 – SŁOWOBRANIE - kluboksięgarnia i czytelnia wydawnictw z  krajów PW | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.00-17.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg - wystawa ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

12.30 – 13.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

13.00 – 14.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

14.00 – 16.00  – MAŁE INNE BRZMIENIA: ArJa operowa to nadal ja – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Dźwięk – z czym to się je? Może z bananem? – warsztaty | MDK „Pod Akacją”

 

14.00 – 15.00 – MAŁE INNE BRZMIENIA: One Man Music Multi Show – warsztaty | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

15.00 – 16.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA: Drum’n Dreams – warsztaty | plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

16.00 – 17.00 – WSCHODNI EXPRESS: Dziesięcioksiąg: finisaż wystawy ilustracji książkowej Art-Studio „Agrafka” | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

17.30 – 18.30 – MAŁE INNE BRZMIENIA - finał | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

17.30 – 19.00 – WSCHODNI EXPRESS: Ukraiński kod kulturowy | Wirydarz Klasztoru OO. Dominikanów

 

18.30 – 19.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Asea Sool | Rynek Starego Miasta

 

19.30 – 20.45 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Cheer-Accident | Plac Zamkowy

 

20.45 – 22.00 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Felix Kubin i Mitch & Mitch | Plac Zamkowy

 

22.30 – 0.30 – INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: Goldfrapp | Plac Zamkowy

 

22.00 – 23:20 – MOVE EAST MOVIE – prezentacja kina gruzińskiego: „Susa” - reż. Rusudan Pirveli (2010 rok) | Plac przed Teatrem im. H. Ch. Andersena

 

0.30 – 2.30 - INNE BRZMIENIA ART’N’MUSIC FESTIVAL: The BearFox | Klub Festiwalowy, Błonia pod Zamkiem

 

 http://www.innebrzmienia.pl/

113625-2

 

 

Коментарі:

Всі права захищено 2012 © lyubka.net.ua