Ukrainian English

Lubka: Zakarpacki kocioł, czyli jak konformiści pędzą "separatystyczną" śliwowicę

09 грудня 2016
Новини

Zakarpacki kocioł, czyli jak konformiści-poligloci pędzą "separatystyczną" śliwowicę

Fot. Eugeniusz Sało

-a A+

Zakarpacie nie słynie z powstań, bohaterów narodowych, męczenników.

Tutaj zawsze żyli konformiści, którzy mówili w kilku językach. Na rynku można się dogadać w dowolnym języku. Nikt tu nigdy nie mówi, że jest stuprocentowym Ukraińcem czy Węgrem – mówi w rozmowie z Wojciechem Jankowskim Andrij Lubka – pisarz, poeta, tłumacz literatury pięknej mieszkający w Użhorodzie.

Czy to prawda, że mieszkańcy Zakarpacia żyją według tego samego czasu co budapesztańczycy, bratysławianie i warszawiacy?
W małych miasteczkach i wsiach, czyli na prowincji (choć całe Zakarpacie jest właściwie ogromną prowincją) – tak. Zwłaszcza starsi ludzi używają określenia mistnyj czas. To tradycja jeszcze sprzed I wojny światowej, kiedy Zakarpacie znajdowało się w tej samej strefie czasowej co Budapeszt i Warszawa. Katedra biologii na uniwersytecie w Użhorodzie wyszła nawet kiedyś z inicjatywą, żeby na Zakarpaciu oficjalnie wprowadzić ten mistnyj czas, bo tutaj jest inny biorytm. Słońce wstaje później i dlatego lepiej by było żyć według czasu środkowoeuropejskiego, ale pomysł uznano za „separatystyczny” i do jego realizacji nie doszło.

Nakreślmy krótko historię tego regionu. Historycznie to ziemie węgierskie – Korona Świętego Stefana...
Węgrzy dotarli tutaj później. Najpierw, dwa stulecia przed pojawieniem się Węgrów, mieszkali tu Słowianie. Potem region na 1000 lat trafił pod węgierskie panowanie. W okresie międzywojennym Zakarpacie na krótko przyłączono do Czechosłowacji, ale z obietnicą szerokiej autonomii. Kiedy Masaryk uzgadniał tę sprawę w Ameryce z emigracją rusińską, była mowa o tym, żeby Ruś Podkarpacka stała się – obok Czech i Słowacji – subiektem państwa. Ale losy Zakarpacia potoczyły się inaczej.
Potem znowu okupacja węgierska w czasie II wojny światowej. Potem ZSRR – najpierw Zakarpacie weszło w skład Związku Radzieckiego, a nie Ukraińskiej SRR. Miało więc szansę stać się malutkim państewkiem radzieckim – niewiele mniejszym od Mołdawii przecież. Dopiero na mocy późniejszego dekretu znalazło się w granicach Ukrainy.

Jeszcze przez trzy dni Karpato-Ukraina, ale Węgrzy „spacyfikowali” ten pomysł... Wróćmy do spraw narodowościowych. Ten separatyzm rusiński, o którym wspomniałeś, jest tematem, który przewija się, kiedy mowa o Zakarpaciu. Zagraniczni obserwatorzy lubią przyglądać się Zakarpaciu pod tym kątem i zastanawiają się, czy tutejsza ludność ukraińska uważa siebie rzeczywiście za jakąś odrębną grupę. Skomentuj, proszę, jako autochton.
Ja uważam się za Ukraińca. W 2001 roku podczas spisu powszechnego tylko 10 tysięcy osób określiło się mianem Rusinów, przy czym Zakarpacie liczy milion dwieście tysięcy mieszkańców. Istnieje tu tendencja, żeby podkreślać, że Zakarpacie jest wyjątkowym regionem. Mamy w końcu inne doświadczenia niż cała reszta Ukrainy – to prawda. Ale pozostałe ziemie dzisiejszej Ukrainy też znajdowały się przecież w różnych państwach.

Ten separatystyczny żywioł na Zakarpaciu ma swoją genezę w czasach panowania Węgrów – podsycano wtedy rusińską świadomość, żeby zapobiec dążeniom zjednoczeniowym. Chyba w 1848 roku z Galicji i Zakarpacia do Wiednia pojechały delegacje, żeby prosić o zjednoczenie ziem, gdzie żyła wschodniosłowiańska ludność Austro-Węgier, w jeden autonomiczny region, żeby nie było tak, że Galicja jest w Austrii, a Zakarpacie na Węgrzech.

Niestety, na przynależności do Węgier Zakarpacie straciło. Znasz Bukowinę. Byłeś w Czerniowcach. Kiedyś Czerniowce to była taka wioska w porównaniu z Użhorodem, który był ważnym miastem z zamkiem. Dziś, dzięki Austrii, Czerniowce są o niebo piękniejsze niż Użhorod. Nie mówię już o Lwowie...

Na Bukowinie historycznie ważniejszym miastem była na przykład Suczawa, ale straciła na znaczeniu, a Czerniowce rozbudowały się tylko dzięki Austriakom.
Tak jest, po 1775 roku, po aneksji. Natomiast jeśli w Galicji ludzie odczuwają jakąś nostalgię za okresem panowania Franciszka Józefa i za babcią Austrią, to u nas, w Użhorodzie, tęsknimy za rządami czechosłowackimi. Czesi bowiem zrobili tu więcej przez 20 lat niż Węgrzy przez 1000. Wracając do Karpato-Ukrainy – zryw niepodległościowy mógł tu się narodzić właśnie dzięki temu, że państwo czechosłowackie było demokratyczne. Władze czechosłowackie też wspierały mieszkających tutaj Rusinów, żeby powstrzymywać zapędy zjednoczeniowe. Mieliśmy swoje gazety, szkoły itd. Stworzenie tego państewka – nacjonalistycznego, bo takie pod koniec lat trzydziestych były ówczesne prądy – stało się możliwe tylko dzięki liberalności czechosłowackich władz. Inna sprawa, że Karpato-Ukraina istniała tylko kilka dni.

Powiedziałeś, że władze czechosłowackie w końcu nie nadały autonomii Zakarpaciu, ale ludności – o czym piszą ukraińscy historycy – żyło się najlepiej w dwudziestoleciu międzywojennym.
Do dwudziestolecia Zakarpacie traktowano jako zaplecze surowcowe. Tu były lasy, pokłady soli i tania siła robocza. Nie było edukacji. Co mógł osiągnąć tutejszy chłop (rusiński, słowacki czy ukraiński – nieważne, jak się identyfikował)? Co najwyżej zostać księdzem. A dzięki liberalnemu podejściu władz czechosłowackich dorobiliśmy się inteligencji – pojawiło się paru pisarzy. Choć, jeśli mówimy o sztuce, Zakarpacie słynie ze szkoły malarskiej. Nigdy nie było tu dobrych pisarzy, ale malarze się wyróżniali. Adalbert Erdeli, Józef Bokszaj... Dlaczego? Po tej stronie Karpat jest inne słońce, powietrze, inna flora... Jak się przejeżdża przez Karpaty, to widać, że kolory stają się bardziej intensywne. Widać, że tu jest południe.

Potwierdzam, wspaniałe krajobrazy. I w momencie, kiedy zjeżdża się na południowy stok Karpat, zmieniają się kolory. To już jest południe Europy...
Dlatego propaguję tezę, że Zakarpacie to taki półbałkański region Europy. Zakarpacie jest najmniejszym po Bukowinie regionem Ukrainy. Z jednej strony Karpaty – naturalna granica – i do tego cztery granice państwowe: z Polską, Węgrami, Słowacją i Rumunią. Z Polską akurat krótki odcinek bez przejścia granicznego, ale to nie zmienia faktu, że tu jest taki tygiel, w którym aż kipi. Kilka odmiennych kultur – widać to w języku. Znam serbski, więc podam kilka przykładów słów, których tu się używa: papucze – u nas kapci (pol. kapcie), pasulj – po ukraińsku kwasolia (pol. fasola). Kuchnia to ważny aspekt tego tygla. W moim domu rodzinnym pędziło się śliwowicę, taką prawdziwą bałkańską, jak rakija czy palinka. Mamy tutaj miejscowość Wynohradiw – stąd już kilkadziesiąt kilometrów do słonecznego Tokaju. Więc tu jest prawdziwe południe.

Jeszcze przed Majdanem zwracało się uwagę na problematyczne dwa regiony, potencjalne punkty zapalne. Jeden to Krym – już wiemy, jak potoczyły się jego losy. No a drugi to Zakarpacie. Czy można zaobserwować tu było jakieś wpływy piątej kolumny rosyjskiej?
Jeszcze przed Majdanem niejaki Dugin donosił na Facebooku, że na Zakarpaciu rozpoczyna się rusiński bunt.

Mocną pozycję ma Kościół Patriarchatu Moskiewskiego, który dość negatywnie oddziałuje na miejscową ludność w wioskach, ale ten ruch separatystyczny jest marginalny tak naprawdę. Jeden z księży cerkwi moskiewskiego patriarchatu został nawet skazany przez sąd Ukrainy na karę pozbawienia wolności [Dmytro Sydor – przyp. red.]. Inny przywódca Rusinów wyjechał do Moskwy, gdzie nadaje wywiady dla LifeNews i podpisuje się jako „premier Zakarpackiej Republiki Ludowej na uchodźstwie” [Petro Hecko – przyp. red.]. Nie należy jednak, moim zdaniem, traktować go poważnie. Garstka działaczy zarejestrowała na Zakarpaciu około 20 organizacji pozarządowych, ale ci ludzie nigdy nie oddziaływali silnie na miejscową społeczność. Osobiście nie wierzę w żadne powstanie. Nie ma tu patriotycznych tradycji, postawy narodowościowe nie były nigdy popularne. Zakarpacie nie słynie z powstań, bohaterów narodowych, męczenników. Tutaj zawsze żyli konformiści, którzy mówili w kilku językach. Na rynku można się dogadać w dowolnym języku. Nikt tu nigdy nie mówi, że jest stuprocentowym Ukraińcem czy Węgrem na przykład. Taka deklaracja zostałaby zaraz wyśmiana.

Kiedy jeszcze przed wojną na wschodzie Ukrainy rozmawialiśmy o Zakarpaciu, powiedziałeś, że to jest taki zachód Ukrainy, który głosuje jak wschód.
To prawda, ale tak samo jest z Bukowiną. Zawsze jak rozmawiam ze swoim przyjacielem z Bukowiny Ołeksandrem Bojczenką i po wyborach śledzimy mapy głosowania, to widać właśnie tu takie plamy w innych kolorach, za które po prostu jest nam wstyd.

Tak, Zakarpacie głosuje zawsze inaczej – zawsze tak samo jak Ukraińcy na wschodzie Ukrainy. To skutek występowania zwartych mniejszości. Mieszka tu 150 000 Węgrów. Żyją przy granicy. Jako że są tą granicą oddzieleni, wydawałoby się, że powinni wspierać niepodległościowe aspiracje Ukrainy, bo ta umożliwiłaby im integrację z państwem węgierskim. Ale ich miejscowe elity są dość uwikłane w korupcję. To takie swoiste getto. Ci Węgrzy mają swoją gazetę i głosują tak, jak zalecają ich lokalni przywódcy. I głosują na Partię Regionów. Oni głosowali na Janukowycza.

Czy docierają tu media rosyjskie?
Docierają. Są i rosyjska telewizja (ciągle oglądamy rosyjskie seriale), i rosyjskie stacje radiowe. W każdym barze czy kawiarni usłyszymy rosyjską popsę (piosenki popularne, disco polo – red.). To też skutek tego, że na Zakarpaciu wszystko odbywa się wolniej niż na całej Ukrainie. Także sama rewolucja. Na przykład podczas Majdanu tu nikt nie zdobył budynku administracji obwodowej – bo wszyscy się znają, nikt zatem nie chciał szturmować i po prostu czekano na rozwój wypadków w Kijowie. Także wszystko tu się toczy we własnym rytmie.

Powiedziałeś kiedyś, że w czasie Majdanu na hasło „Sława Ukrajini!” nie odpowiadałeś „Herojam sława!”. Ostatnio, po przyjęciu przez polski sejm uchwały o męczeństwie kresowian pomordowanych przez UPA, stosunki polsko-ukraińskie uległy pogorszeniu. Z kolei Rada Najwyższa potępiła ten akt. Jak patrzysz na te sprawy z zakarpackiej perspektywy?
Tragedia wołyńska nie jest na Ukrainie sprawą znaną. Dla Polski to problem skali państwowej, na Ukrainie to sprawa regionalna, mówi się o tym bardzo mało. Statystyczny mieszkaniec Zakarpacia nie wie, czym była tragedia wołyńska. Poza Wołyniem i Galicją prawie nikt o tym nie słyszał. Dlatego uważam, że na Ukrainie powinna odbyć się debata na ten temat.

Źle się stało – to, co zrobiła strona polska, uważam za błąd, ale jeszcze bardziej niemądrze byłoby, gdyby strona ukraińska odpowiedziała kontrustawą. Znowu wpadlibyśmy w schemat akcji odwetowych.

Mam 28 lat. Czy powinienem odpowiadać za coś, czego dopuścił się ktoś kiedyś w innym państwie? Zbrodniarzy trzeba nazwać zbrodniarzami, a ofiary godnie upamiętnić. Historią natomiast powinni zajmować się historycy.

Ukraina niedawno obchodziła rocznicę odzyskania niepodległości. My, Ukraińcy, zawdzięczamy Polakom tak wiele. Nie chciałbym, żeby teraz pogorszyły się stosunki między Polską a Ukrainą. Nie chciałbym, aby uległo zaprzepaszczeniu to, czego wspólnie udało się dokonać w ciągu 25 lat.

Wywiad przeprowadzony został w trakcie letniej trasy Radia Kurier i Radia Wnet w Użhorodzie 12 sierpnia 2016 roku. 
Rozmawiał Wojciech Jankowski
Tekst ukazał się w nr 20 (266) 29 listopada - 15 grudnia 2016

 

Zrodlo: Kurier Galicyjski

 

«Книжковий базар» запрошує на гостину до Андрія Любки // Радіо ЕРА

05 грудня 2016
Новини

«Книжковий базар» запрошує на гостину до Андрія Любки

03.12.2016 13:08

Гість: Андрій Любка  — український романіст, поет, перекладач та есеїст

Якщо хочете зазирнути у письменницьку кімнату для печалі та дізнатися, чому головним героєм своєї нової збірки оповідань Андрій обирає самотність – слухайте розмову тут

 

"Интервью с писателем" - Андрій Любка у журналі VOGUE

04 грудня 2016
Новини

Интервью с Андреем Любкой

03 ДЕКАБРЯ 2016

Андрей Любка выпустил сборник рассказов «Кімната для печалі», который номинирован на главную литературную премию страны «Книга года ВВС». Наталья Васюра провела день с молодым автором.

Мы встречаемся с Андреем в кафе напротив Оперного театра, и он с ходу предлагает начать утро и интервью с просекко, но в итоге мы заказываем кофе и свежевыжатый сок. 28-летний писатель приехал в Киев из Ужгорода всего на два дня – накануне нашей встречи он представил свою новую книгу «Кімната для печалі». Она уже числится в списке номинантов на премию «Книга года ВВС», а ее тиражи мгновенно разлетаются с прилавков. Андрей красив и напоминает молодого античного героя. Немудрено, что девушки выстраиваются к нему в очередь, чтобы сделать селфи и взять автограф. «Стать писателем, которого читают и знают, – это была моя мечта. Но слава и поклонницы, кроме приятного, порождают еще и большое количество фобий – например, из разряда «а вдруг я на самом деле пишу не так?» Если бы мне пришлось выбирать – стать суперпопулярной звездой и зарабатывать гонорары Джоан Роулинг или писать то, что останется после меня, я выбрал бы второе».

Андрей Любка в съемке для Vogue UA
(хлопковый тренч Nude, хлопковая сорочка Mattabisch)

К 28 годам Любка написал немало. «Кімната для печалі» – его седьмая книга. До нее был иронично-авантюрный роман «Карбід», сборник «Спати з жінками» и несколько книг поэзии. За его плечами – военное училище, белорусская тюрьма и даже работа в Верховной Раде. В минской камере 18-летний Любка провел 15 суток, и сейчас он вспоминает тот эпизод как романтическое приключение: «Я поступил на 1-й курс Ужгородского университета, через месяц началась «оранжевая революция», меня выбрали главой забастовочного комитета, а потом и студенческого парламента. В Беларусь поехал как наблюдатель на выборах. Я понимал, что могут посадить, но это было круто. Круто и страшно: меня сильно избили, спецназ поджигал мои длинные волосы зажигалкой, в камере было ужасно холодно».

Лидер и гедонист Андрей Любка так и не прижился в шумном Киеве. Шесть лет назад он приехал в столицу, чтобы быть рядом с девушкой, пустился в карьерную гонку, работал на политические партии и был помощником депутата, но быстро осознал: это не то, что ему нужно. «Все было хорошо, но возникало чувство, словно я все теряю. В Киеве я ничего не написал: у меня не было времени даже поехать на рыбалку».

О рыбалке Андрей может говорить долго: это его любимое хобби и способ перезагрузки. Жилье в Ужгороде Любка тоже выбирал так, чтобы можно было в любой момент выйти со спиннингом и порыбачить. И именно ужгородская квартира стала вдохновением для заглавного рассказа его новой книги. «Я прилег на диван почитать, уснул, и мне приснилось, что в комнату заходят людироются в моих вещах, не замечая меня. Я подумал: это старый дом, целых 90 лет здесь кто-то занимался любовью, кто-то умирал… И придумал рассказ о том, как одинокий человек засыпает в комнате, и геометрия этого пространства превращается в некий видеоархив, к которому можно подключиться во сне и вернуться в прошлое».

11 рассказов книги «Кімната для печалі» – о разных людях и временах, но у всех один главный герой – одиночество. Любка препарирует это чувство с разных сторон. Ровно год назад на холодном шведском острове Готланд, в старой королевской школе, которая нынче принимает писателей со всего мира на резиденцию, Любка решил, что эта книга должна быть именно такой – ровной, без лишних эмоций и надрывов. Но читателю это не мешает страдать и сочувствовать героям. Взволнованные поклонницы спрашивают писателя на встречах: настоящие ли его персонажи, живут ли в реальном мире иранская красавица Симин, своенравная Мари и утонченная Галина? Любка отвечает, что его сюжеты зачастую вымышлены, а вот детали он иногда берет из жизни. И только один рассказ, пожалуй, выбивается из общего ряда. Он о мальчике, волею обстоятельств попавшем в детдом. Любка говорит, что эта история важна для него. Его отец рано умер, молодая мама была вынуждена вернуться из Риги, где родился Андрей, домой – в маленький закарпатский городок. «Я был наполовину сиротой, а этот детдом, о котором я написал, он настоящий – я был там, возил помощь. Это всегда было моим страхом: когда дети дразнили меня безотцовщиной, я представлял, что было бы, если б у меня вообще никого не было и я жил вот в таком вот детдоме. Этот сюжет надо было прописать: эти демоны должны уйти».

Где-то спасаясь от семейной истории, где-то мечтая быть сильным и храбрым аскетом, как любимый герой Леон-киллер из фильма Люка Бессона, подростком Андрей Любка поступил в военное училище. Училище приучило его к порядку и дисциплине. Но изучая военное ремесло, он все время писал стихи. Да так, что одно из сочинений сделали официальным гимном его альма-матер.

Любка открыт и готов говорить на любые темы – мы едем в машине и обсуждаем новые книги его коллег. Он спрашивает, какое мое любимое произведение Юрия Андруховича, который, к слову, и познакомил Андрея с собственниками той самой ужгородской квартиры. На мою «Московиаду» отвечает «Рекреациями», которые начинает цитировать по памяти. И вспоминает, какими надрывными и романтичными были его собственные первые стихи, написанные в училище, вдали от девушек и соблазнов.

Андрей Любка – герой нашего времени и писатель нового поколения. Он пишет в «Фейсбуке», постит фото в «Инстаграме», много путешествует, знает, чего хочет, и много работает. Он не создает себе медийный образ и предстает в соцсетях таким же, какой он есть в жизни. «Я в «Фейсбуке» с детства, я юзер, который пишет, комментирует и ставит «лайки», а утром просыпается, трезвеет и иногда все стирает».

После трех лет жизни в Киеве и учебы в Варшаве Любка сознательно выбрал для жизни не столицу, а Ужгород – и называет его своей отдушиной. Этот город стал для него центром, из которого легко попасть как на Восток, так и на Запад. «Я могу выехать утром на машине из Ужгорода – и после обеда я уже в Сербии». Сербия, как и все Балканы, – особая страсть писателя. Получая второе образование в Польше, он сознательно поехал изучать балканистику. Музыка, кухня и даже язык во многом напоминают ему родное Закарпатье и его обычаи.

Сейчас Андрей опять отправляется в новое путешествие: в Венгрии он собирается писать новый роман. Любка не ставит себе дедлайнов – и обещает мне и читателям Vogue UA, что его новая книга обязательно будет о любви.

Фото: Vasilina Vrublevskaya

Стиль: Olaa Zhyzhko

Прически: Natalia Teslenko

Груминг: Vitalia

Ассистент стилиста: Sonya Tsygankova

Джерело: VOGUE

 

Любка - резидент Pecs International Writers Programme (Hungary)

03 грудня 2016
Новини

У грудні 2016 року Андрій Любка - письменник на резиденції (writer-in-residence) в місті Печ (Угорщина). Стипендійна програма для письменників відбувається в рамках програми Pecs International Writers Programme, що була започаткована в 2007 році з нагоди визнання міста Печ культурною столицею Європи. За майже 10 років діяльності письменниками-резидентами в Печі стали понад 70 авторів з 30 країн світу.

Протягом резиденції Андрій Любка працюватиме над новим романом. 

YALE9qqgfZ0

 

 

АНДРІЙ ЛЮБКА: «КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ – ЦЕ НЕ ОДНА ПОДІЯ, А СИСТЕМАТИЧНІСТЬ»

02 грудня 2016
Новини

НДРІЙ ЛЮБКА: «КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ – ЦЕ НЕ ОДНА ПОДІЯ, А СИСТЕМАТИЧНІСТЬ»

 

Андрія Любку не потрібно представляти широкому загалу. Автор декількох поетичних збірок, роману «Карбід» та збірки оповідань «Кімната для печалі», яка вийшла цього року, перекладач та есеїст. На його презентаціях зазвичай немає вільного місця, стільки охочих приходить послухати письменника.

Про культуру та письменництво в Україні, критику та мовне питання читайте в інтерв’ю спеціально для «Території твого розвитку».

Ти письменник, перекладач, колумніст, мандрівник. На що не вистачає часу, чим би хотів ще займатися? 

На відпочинок. Мені здається, я забагато працюю. Лише цього року я видав книжку оповідань, переклав і видав роман із сербської («Комо» Срджана Валяревича), разом з Аллою Татаренко переклав книжку віршів хорватського поета Марка Поґачара «Людина вечеряє в капцях свого батька», переклав з англійської кількох поетів для «Антології молодої поезії США», яку уклав Тарас Малкович. А ще, щомісяця пишу 4-5 колонок, маю багато виступів, інтерв’ю, поїздок на фестивалі й так далі. Я просто не можу припинити працювати. Прокидаюся і думаю про план на день. Відчуття, ніби нічого не встигаю, марную час. А насправді ж пашу, як віл. Тому хотів би навчитися відпочивати і розслаблятися. Бо наразі єдиний доступний мені спосіб відключитися від роботи – нализатися якогось віскі й горланити повстанські пісні. Це неправильно.

В одному інтерв’ю ти сказав, що на Закарпатті нема культурного життя, ще в одному, що в малих містах публіка більш зацікавлена, ніж у Києві. Є міста, де публіка байдужа до будь-якого роду подій, літературних чи музичних, хіба що хтось дуже відомий приїде, тоді відвідають захід. У той же час в Україні стільки справді крутих діячів культури, але певний інформаційний бар’єр, небажання відкривати щось нове не дозволяє людям знати про них. У нас регіони розвиваються абсолютно по-різному, що в економічному, що в культурному плані. 

Треба розуміти, що культурне життя – це не одна подія, а систематичність. Так саме, як начитана людина – це не людина, яка прочитала багато книжок, а людина, яка прочитала багато хороших книжок з певної царини (тобто склала певну систему в голові, бо коли сьогодні читаєш щось про антистрес, завтра про УПА, післязавтра мемуари чи роздуми якогось суперпопулярного нейрохірурга, а потім роман, номінований на Книгу року ВВС, а ще пізніше – поради для того, щоб розбагатіти, то це не начитаність, а просто читання того, що сьогодні рекомендує мода, що є трендовим). Тому культурне життя на провінції, у регіонах, малих містах – рясніє сплесками, раз на кілька місяців чи півроку там щось відбувається, але з невеликим успіхом й ентузіазмом. Для нормального культурного життя людина має мати доступ до купівлі книжок (книгарню), можливість піти на літературну зустріч, джазовий концерт, до театру чи в оперу – і все це регулярно, постійно. Але часто в обласних центрах культура фальшується, стає симулякром. От є в місті будівля театру, а самого театру немає – бо ставлять якусь селянську класику, масні комедії, низькопробний фарс. Цікаво б узяти репертуар всіх театрів країни й зробити дослідження на предмет наявності на сцені сучасної, актуальної драми. Показник був би невтішний. А як народжуватимуться нові драматурги, п’єси, якщо їх ніхто не ставить, не дивиться, не критикує, не обурюється й не захоплюється?

Тобі більше імпонує театр, опера, балет? Чи похід на рок-концерт, футбол, музичний фестиваль так саме входять до культурної програми? У твоєму інстаграмі часто можна помітити «звіти» саме з опери, балету…або мені так здалося)

 Я дуже люблю оперу й симфонічні оркестри, балет також серед улюбленців. Однією з причин повернутися жити в Ужгород була можливість звідси легко їздити в оперні театри кількох країн – Кошице в Словаччині, Дебрецен в Угорщині, Львів в Україні, Клуж-Напока в Румунії, Краків у Польщі – це міста, до яких мені менше 300 км, тож я сідаю в машину, тисну на газ і ввечері сиджу в оперному театрі. До футболу я збайдужів дуже давно, а от на хороший концерт сходити люблю. Останній, на якому був – концерт Океан Ельзи в Одесі на День Незалежності, а плани на наступний – Radiohead у Ґдині.

lyubka

Твоя публіка, яка ходить на презентації, подорослішала порівняно з попередніми роками?

Я думаю, публіка в Україні взагалі не дорослішає – в один момент вона просто зникає. Я говорив про це з деякими старшими колегами, які десять і двадцять років тому також збирали повні зали. Логічно було би припустити, що нині їхня аудиторія збільшилася – адже є старі шанувальники плюс теперішня молодь, студенти. Але ні – старші покоління кудись зникають і знову на форумах-арсеналах у залі переважно сидить молодняк. Тобто це питання загалом до функціонування культури: куди зникають читачі після закінчення університетів і виїзду зі столиці/облцентрів? Чому поза своїм середовищем вони культурно «згасають» і стають обивателями, що думають тільки про гречку?

Як поміняти таке функціонування культури? Чи це рішення кожного особисто?

Це питання системного функціонування культури – від елітарної літератури до попсового шоу-бізнесу. У наших школярок і студенток на стінах часто висять фотографії сучасних українських письменників, уявити таке в Німеччині майже неможливо. Чому? Може, молодь і творила собі кумира з якогось співака, гурту, наприклад, Бумбокса, але ситуація: з’являється гурт, співає цікаві пісні, а за рік-два починає співати російською, типу пробиваючись на «велику сцену». І молоде вухо ловить цю продажність, фальш. Можливо, ситуацію дещо змінять запроваджені квоти – принаймні, я сподіваюся побачити позитивну динаміку у розвитку україномовного контенту. Тобто молоде покоління робить собі кумирів з письменників, масово ходить на їхні виступи, а коли юнацький вік добігає кінця – просто перестають цікавитися літературою, мистецтвом. Тоді їх цікавлять уже лише вікенди у торгових центрах, боулінг, пиво і кіно.

Як ти ставишся до критики? До самокритики? І як часто ти критикуєш інших письменників?

Нормально ставлюся, хоч деякі «критики» мене й відверто дивують. Наприклад, в Україні є одна пані літературний критик, яка різко розкритикувала «Карбід», називаючи гумор у романі «плінтусним». Я на це не реагував і не коментував, але ось «Карбід» вийшов у Польщі, з’являються перші рецензії – і там всі б’ють браво за жарти і дотепність, критичний погляд на дійсність, на метод сміху як терапії. Самокритикою займаюся постійно, часом аж занадто себе «з’їдаю». Інших письменників я критикую рідко, хоча є кілька друзів, які надсилають мені свої тексти перед публікацією на «внутрішню рецензію». Про окремі книжки пишу блоги для сайту газети «День» ‒ таким чином намагаюся привернути увагу читацької публіки до яскравих подій у літературі, але коментую переважно перекладені видання; останнім таким був роман «Якоб вирішує любити» Каталіна Доріана Флореску. Крім того, у мене є неопубліковане оповідання про письменника, який читає книжки своїх колег лише після того, як дізнається про їхню смерть – лише тоді здатен щиро захоплюватися і не заздрити))).

Як оцінюєш якість української літератури? Тому що багато українців взагалі її не сприймають.

Середня температура по палаті нормальна, у нас література такого самого рівня, як і в Чехії чи Хорватії. Щоправда, наклади менші – але тут ми знову повертаємося до теми інфраструктури культури. Чесно кажучи, в усіх країнах люди скептично ставляться до актуального літературного процесу, пояснення просте: незалежно від національності більшість людей – сноби й ідіоти, їм легше чванливо сказати, що вони читають лише перевірену часом «класику», ніж підняти дупу з канапи й побачити, яким насправді є довколишній світ.

lyubka_2

Конкуренція між письменниками – яким є це явище в Україні?

Вона є, є навіть різні табори, що ворогують між собою, чи навпаки навзаєм хваляться, але таке є в кожній творчій сфері, у кожній літературі. Шкода лише, що конкуренція – злети й поразки – мало впливають на читачів. Наприклад, чудова книжка оповідань Василя Махна отримала минулого року відзнаку «Книга року Бі-Бі-Сі», новина широко розійшлася, але наступного тижня книга не потрапила навіть у 20-ку продажів книгарні Є! Тобто відсутній зв’язок між ЗМІ-письменниками-читачами, а якщо коло розірване, то конкуренція має лише фасадний характер.

Чому, на твою думку, відсутній цей зв’язок? Взагалі до ЗМІ багато питань виникає стосовно донесення інфомації до читачів саме в культурній сфері.

Тому що ЗМІ керуються помилковою логікою, згідно з якою книжки, читання, серйозні теми, довгі тексти і так далі, читача не цікавлять. Нібито в нас немає прошарку, який має інтелектуальні запити. З газет зникли сторінки з рецензіями на свіжі книжки, залишилися максимум інтерв’ю з письменниками-зірками (де 10% – про книжку, 90 – про політику), у журналах була добра традиція друкувати стовпчик книжкового огляду на 2-3 свіжі позиції з ринку, а деякі добрі журнали навіть друкували оповідання. Фіцджеральд на журнальних гонорарах за оповідання сколотив цілий статок. Тепер цього немає, і причина цьому – егоїзм і обмеженість редакторів, які думають, що якщо їм література нецікава, то взагалі ніхто про неї не читатиме. ЗМІ мали би бути медіумом, посередником між новою книжкою і потенційним читачем, але цю з’єднувальну ланку наразі втрачено.

У тебе була колонка про мовне питання, що буквально треба починати зі свого ноутбука і всі налаштування встановлювати українською мовою. Багато хто свідомо розмовляє на суржику, якщо можна назвати це «свідомим рішенням», аргументуючи це тим, що «вдома так говорять і так виховали». У той же час, багато моїх російськомовних знайомих спокійно перейшли на українську. Чому в нас така прірва між людьми? 

 Я не бачу аж тааакої прірви. Прірва була з більшістю кримчан і донбасян, які вороже ставилися до всього українського, зокрема й до мови. Але зараз ситуація стала нормальнішою – україномовні шанують права й потреби й російськомовних, і навпаки. Є спільне розуміння, що діти по всій країні мають вивчати українську в школах, що урядування має бути державною. Українська стала модною, і, сподіваюся, що молодь сама, без жодних примусів, переходитиме на українську. Натомість на телебаченні і в решті ЗМІ за інерцією продовжуються русифікаторські процеси, шизофренічне двуязичіє, коли в кадрі двоє різномовних ведучих і так далі, але це дебілізація з екрану не може тривати довго, бо зникає попит – суспільство дуже змінилося, подорослішало, стало сучаснішим. Тож щодо майбутнього України і української мови я – оптиміст, хоч це й не тренд у час тотальної зради).

І ще одне питання, завершально-оптимістичне: що потрібно людині, щоб бути щасливою?

Щасливим бути легко, виконуючи дві основні заповіді: ввечері – пити склянку доброго алкоголю на сон грядущий, вранці – прокидатися без будильника. Або краще взагалі прокидатися не зранку, а десь під обід. Тоді людина спокійна, неагресивна, у доброму гуморі і позитивно налаштована до тих, хто її оточує. А, забув про секс у перерві між склянкою і ранком, але ви про це й самі знаєте).

Джерело: Територія твого розвитку

 

Сторінка 10 з 47

Всі права захищено 2012 © lyubka.net.ua